מודל רשותי

על התוכנית

בשנת תשפ"ב הוקמה בחדרה ובשדרות תוכנית עירונית חדשנית בת 3-5 שנים שנועדה לעצב יחד עם רשויות מקומיות תפיסה ופעילות להגברת שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל במרחב המוניציפאלי, תוך שילוב משמעותי של מחנכות כיתה במאמץ זה.

מטרות התוכנית

  • רתימת כלל המערכת העירונית – לקדם שוויון הזדמנויות באמצעות מחנכות כיתה.
  • יצירת מודלים אפקטיביים וברי קיימא לשוויון הזדמנויות בזירה המוניציפאלית תוך התבססות על מחנכות כיתה.

עוגני התוכנית

  • פיתוח קהילות מחנכות בית ספריות וכלל עירוניות.
  • פיתוח מיזמים חדשניים ומענים ייחודיים להגברת שוויון הזדמנויות.
  • ליווי והדרכה של בתי הספר ברשות לשם השגת היעד.
  • עבודה עם המנהיגות החינוכית של העיר וכינון שולחן עירוני לאיגום כוחות לטובת הנושא.
  • התאמה ייחודית למיפוי צרכים ושאיפות של כל עיר ועיר.
תפריט