אנו מחפשים בתי ספר שיהיו שותפים למסע ייחודי וחלק מתוכנית חדשנית ויוקרתית  – ראשית קהילות מחנכות.

מנהלי ומנהלות בית ספר – אם אתם מכירים ומבינים את תפקידן המהותי והייחודי של המחנכות ומעוניינים לפתח מענה מקצועי עבורן – אנו מחפשים אתכם ואתכן!

check_circle

בעלי רצון ומוטיבציה לתת מענה למציאות המתחדשת בבית ספרם.

check_circle

בעלי מסוגלות לגייס לפחות 90% מהמחנכות ומהמחנכים בבית ספר לקהילה.

check_circle

בעלי מסוגלות לאפשר מענה מקצועי למורות ומורים שאינם משתתפים בקהילה.

על התוכנית

מטרת הקהילות הינה לייצר מרחב מאפשר ללמידה, שיתוף, עיסוק בדילמות התפקיד, התמודדויות וסוגיות אופייניות למחנכות ומחנכי הכיתה. הקהילות ייצרו מענים שאינם רק בתחום הפדגוגיה ויהוו פלטפורמה להתפתחות אישית ומקצועית של נושאות ונושאי התפקיד. בהמשך הקהילות יספקו מקום לפיתוח זהות התפקיד והפרופסיה של מחנכות ומחנכי הכיתה.

הקהילה הבית ספרית תעסוק בלמידת עמיתות ובשאלות מתוך עולמן, מהייחודיות של בית הספר וצרכיו.

check_circle

עבודה מול שותפי התפקיד של מחנכי הכיתה

check_circle

התמודדויות ודילמות מחיי היומיום בכיתה

check_circle

פיתוח אישי ומקצועי

check_circle

מהות תפקיד המחנכים, ערכים וזהות התפקיד

check_circle

תשתיות נדרשות למימוש מיטבי של התפקיד

check_circle

פרקטיקות מצטיינות ומתודות

check_circle

תכנון פרואקטיבי לצמצום פערים ומיצוי פוטנציאל

התהליך יכלול בניית קבוצה, יצירת מרחב בטוח, מרווח וגמישות לחברות וחברי הקהילה בבחירת המסגרת והתכנים, הגדרת המטרות והערכים שכל קהילה תרצה לקדם, הגדרת מסגרת וכללים על ידי ועדת ההיגוי של התוכנית

תנאי קבלה

check_circle

בית ספר בעל פניות להכלת התהליך.

check_circle

בית ספר ללא עומס תוכניות מסוגים שונים.

check_circle

בעל בשלות להתמודדות עם פיתוח תחום/ אנשי חינוך.

check_circle

בית ספר בעל מסוגלות ופניות להתחייב לתוכנית בת 60 שעות בשנת הלימודים תשפ"ב + 60 שעות בתשפ"ג.

שלבי המיון – ראשית קהילות מחנכות (בית ספרי)

שלב א'

בתי ספר המעוניינים להתמודד מתבקשים למלא
את הטופס הבא ולשלוח אותו לא יאוחר מ-27.4.21

לכתובת הבאה- Roy@macam.ac.il 

פגישה מיוחדת למענה על שאלות והבהרות לגבי התכנית תתקיים ביום ה-22.4.21 בין השעות 18:00-17:00 בקישור הבא https://us02web.zoom.us/j/88025237280?pwd=NXl0N09LWFlpNjE3U1FZcFRXeExiZz09

שלב ב'

ריאיון של מנהלת בית הספר עם צוות המיון של ראשית קהילות מחנכותמנהלת בית הספר רשאית לבחור עוד 2 בעלי תפקידים מבית ספרה שיצטרפו לריאיון.

תפריט