צוות ראשית

ד"ר רועי בן מנחם

מנהל תכנית ראשית

איסי יצחקוב

חבר צוות מו"פ ראשית

נתלי נחום

רכזת תכנית ראשית
תפריט