צוות ראשית

ד"ר רועי בן מנחם

מנהל תכנית ראשית

איסי יצחקוב

חבר צוות מו"פ ראשית

נתי מילמן אדלר

רכזת תכנית ראשית
תפריט